Stockholm

London

New York

Tokyo

Times Kapitalinvest verksamhet är att äga och förvalta olika tillgångsslag för att skapa resultat till aktieägarna samt att driva därmed förenlig verksamhet.

 

Kompetens, drivkraft och innovation är extremt viktigt för vårt företags framgång.
Därför har vi handplockade nyckelpersoner från bland annat SEB, Swedbank/Robur, Handelsbanken, Avanza Bank och KTH.

Våra produkter
algospheretransp1