Stockholm

London

New York

Tokyo

Times Kapitalinvest har i uppdrag att investera aktieägarnas kapital.
Times Kapitalinvest investerar i ett flertal algoritmiska investeringsprocesser som hanteras av externa specialister.

 

Kompetens, drivkraft och innovation är extremt viktigt för vårt företags framgång.
Därför har vi handplockade nyckelpersoner från bland annat SEB, Swedbank/Robur, Handelsbanken, Avanza Bank och KTH.

Våra produkter
algospheretransp1