Information

Säkerhet

Säkerhet är A och O när man handlar med valuta. Därför har vi bland annat skapat följande modell för säker handel.

 

1. Inbetalning sker till klientmedelskonto. Om behållningen sjunker med 15 % från insatt belopp stoppas all handel och resterande kapital betalas ut. Betalning sker endast till ett av inbetalaren angivet konto.

 

2. Vi arbetar med flera kontrakterade traders som i sin tur sprider ut riskerna på flera olika strategier. Varje trader genomgår också en noggrann kontroll. Vidare måste varje trader kunna uppvisa minst tre års tradinghistorik, men framförallt ha samma syn som oss när det gäller risk och säkerhet. Att under perioder göra bra resultat är det många som klarar, men att göra bra resultat under en längre tid – och dessutom med låg riskexponering – är det färre som klarar av.

Säkerhet är A och O när man handlar med valuta. Därför har vi bland annat skapat följande modell för säker handel.

Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till oss behandlas för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för fullföljande av olika åtgärder som kunden har begärt innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av uppgifterna sker också för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag.

 

Personuppgifterna kan utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. Vi kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. Vid ärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan vi komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t ex uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

 

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest samarbetar med. Om en kund önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade hos Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest, har kunden rätt att en gång per år skriftligen begära uppgift om detta av Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest. En kund kan även anmäla att kunden inte vill ha direktreklam från Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.