Styrelse & Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Årsstämman är det högsta beslutande organet i företaget och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Årsstämmans uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.

 

Styrelsen Times Kapitalinvest

 

Jarl Frithiof – Styrelseordförande

Tidigare chef för SAS Cargo och SAS International, senast som chef för USA, Asien och Europa.

 

Lars-Erik Gustafsson – Ledamot

Drygt 40 års erfarenhet inom Handelsbanken.

 

Lars Andersson – Suppleant

Advokat inriktad på allmän affärsjuridik, svensk och internationellt.

 

Mats LehtipaloAuktoriserad Revisor