Trading Times Hedge Nordic

Times_Hedge_BLK_transp

 

Trading Times Hedge Nordic AB startades maj 2013 är ett modernt investmentbolag vars verksamhet är att äga och förvalta olika tillgångsslag för att skapa resultat till aktieägarna samt att driva därmed förenlig verksamhet.

algospheretransp1